Omnibus prik

Oksekødsrapport ikke alene: AU finder alvorlige fejl i yderligere 3 rapporter

Resultatet af AU’s undersøgelse af DCA-rapporter publiceret de seneste fem år konkluderer, at der i 3 af rapporterne er alvorlige mangler. I 34 rapporter har undersøgelsen givet anledning til præciseringer.

Kurt Nielsen prodekan ved Science and Technology. Fotos: Lars Kruse/AU Foto og Hans Henrik Tholstrup/Bygningsstyrelsen

Den stærkt omdiskuterede forskningsrapport om oksekøds klimabelastning er ikke eneste rapport, hvor forskere og ledelse ved DCA – Nationalt Center for Fødevarer og Jordbrug ved Aarhus Universitet ikke har værnet om forskningsfriheden. Det viser den interne undersøgelse, som AU satte i værk i kølvandet på sagen om oksekødsrapporten.

LÆS OGSÅ: OVERBLIK: Forstå sagen om den kritiserede oksekødsrapport på 5 minutter

Alvorlige mangler og behov for præciseringer

55 rapporter, som er udarbejdet i samarbejde med eksterne partnere, er blevet nærmere undersøgt. Her viser det sig, at det i 34 rapporter har været nødvendigt at præcisere samarbejdets karakter, mens der i 3 rapporter er fundet alvorlige mangler, som betyder, at der kan stilles spørgsmålstegn ved forskernes uafhængighed. 

”Det er fuldstændigt afgørende, at der i samarbejder med eksterne parter er armslængde mellem forskerne og de eksterne parter. Deres rolle og bidrag i projektet skal være helt klart deklareret. Hvis ikke der er fuld transparens, kan man som udenforstående betvivle forskningsintegriteten,” siger Kurt Nielsen, der er prodekan ved fakultetet Science and Technology i en pressemeddelelse (au.dk).

Ikke angivet, at medforfatter var fra SEGES 

Kurt Nielsen forklarer, at det i 1 af de 3 særligt problematiske rapporter, ikke er angivet, at en af forfatterne er fra SEGES, som er et videns- og innovationscenter under interesseorganisationen Landbrug og Fødevarer. I 2 andre rapporter fremgår det ikke, at den eksterne styregruppe har haft mulighed for at kommentere på rapporterne – og man har også undladt at oplyse, hvilke ændringer kommentarerne har ført til. Endelig mangler der i 1 af rapporterne et forord; derfor fremgår det ikke tydeligt, hvordan rapporten er finansieret, og hvilken rolle samarbejdsparten har spillet.  

Finansiering og eksterne parters rolle ikke deklareret tydeligt nok 

I de 34 rapporter, hvor det efterfølgende har været nødvendigt at præcisere samarbejdets karakter, drejer det sig blandt andet om, at eksterne forfatteres bidrag ikke er deklareret tydeligt nok, at eksterne samarbejdsparters rolle eller bidrag ikke fremgår af rapporten, eller at finansiering af projektet ikke er tilstrækkeligt beskrevet. De 34 rapporter er nu suppleret med ekstra information om samarbejdet.

Manglende systematik for at indgå kontrakter om samarbejde 

Undersøgelsen peger også på, at en gennemgående problemstilling er, at der har manglet noget så elementært som en klar systematik for indgåelse af kontrakter med eksterne parter. I sagen omkring oksekødrapporten manglede der netop også en kontrakt mellem samarbejdsparterne.

”Det skal være en integreret del af processen omkring eksternt samarbejde, at der bliver lavet en kontrakt, som fastlægger rammerne for samarbejdet og tydeliggør forskernes uafhængighed til og med publicering. Det må vi konstatere ikke har været tilfældet hidtil, og det indskærper vi nu over for alle, at vi skal være konsekvente med,” siger Kurt Nielsen.  

Ingen rapporter trækkes tilbage

Derudover er det også et gennemgående problem, at der mangler tydelig deklaration af finansiering og eksterne parters rolle og bidrag i forhold til rapporterne. Der har også manglet en klar procedure for, hvordan eksterne parter kan kommentere på rapporterne inden publicering.

LÆS OGSÅ: Uddannelses- og forskningsminister: Danske forskere skal ikke stå i situationer, hvor de på grund af økonomi skal gå på kompromis

Aarhus Universitet understreger i pressemeddelelsen, at forskerne fortsat står på mål for deres forskning, og at ingen rapporter bliver trukket tilbage efter den interne undersøgelse. Science and Technology har udarbejdet særlige retningslinjer for rapporter, som bliver til i samarbejde med eksterne parter, og en arbejdsgruppe arbejder på at lave en manual til forskere om, hvordan de værner om deres forskningsintegritet.