Så siger vi lige goddag til den 6. minister på 5 år

Mette Frederiksen (S) er ny statsminister og præsenterer i morgen sin regering, herunder den nye minister for uddannelse og forskning, som bliver sjette i rækken på fem år.

Fra venstre: Sofie Carsten Nielsen (R), foto: Kim Vadskær, Esben Lunde Larsen (V), foto: Claus Bjørn, Ulla Tørnæs (V), Søren Pind (V), foto: Lars Svanekjær, Tommy Ahlers (V), foto: Kim Vadskær.

Uddannelses- og forskningsministre de seneste år

 • XX (S): 27.06.19 - 
 • Tommy Ahlers (V): 02.05.18 - 27.06.19 (14 måneder)
 • Søren Pind (V): 28.11.16 - 02.05.18 (17 måneder)
 • Ulla Tørnæs (V): 29.02.16 - 28.11.16 (9 måneder)
 • Esben Lunde Larsen (V): 28.06.15 - 29.02.16 (8 måneder)
 • Sofie Carsten Nielsen (R): 03.02.14 - 28.06.15 (15 måneder)
 • Morten Østergaard (R): 03.10.11 - 03.02.14 (28 måneder)
 • Charlotte Sahl-Madsen 23.02.10 – 03.10.11 (19 måneder)
 • Helge Sander 27.11.01 – 23.02.10 (118 måneder – 10 år)

Nye uddannelses- og forskningsordførere 

Efter folketingsvalget i juni 2019 ser listen over uddannelses- og forskningsordførere sådan ud:

 • Jakob Sølvhøj, Enhedslisten
 • Jacob Mark, Socialistisk Folkeparti
 • Jens Henrik Thulesen Dahl, Dansk Folkeparti
 • Marcus Knuth, Venstre
 • Katarina Ammitzbøll, Det Konservative Folkeparti
 • Sofie Carsten Nielsen, Radikale Venstre

Mette Frederiksen går i dag til dronningen for at informere majestæten om, at hun kan danne regering. I morgen torsdag præsenterer Danmarks nye statsminister sin regering, herunder også den nye minister for uddannelse og forskning. 

Den nye minister sætter sig på en ministertaburet, som forgængerne ikke har fået lov til at lune ret længe ad gangen. Siden Morten Østergaard (R) i februar 2014 blev afløst af Sofie Carsten Nielsen (R) efter 28 måneder på posten, har ministrene kun ledet ministeriet i lige omkring et års tid. Nogle lidt mere, andre lidt mindre. 

Faktisk har der de seneste fem år, siden Sofie Carsten Nielsen tiltrådte i februar 2014, været fem forskellige ministre, og den nye minister er således den sjette i rækken.

Uddannelse og forskning ikke et højt prioriteret politikområde

Professor i Statskundskab, Rune Stubager, mener, at den store udskiftning på ministerposten, indikerer, at uddannelses- og forskningspolitik ikke er et særligt højt prioriteret politisk område.

”Man får let den opfattelse, at posten ses som et springbræt til at komme højere op i systemet; altså at man besidder posten som uddannelses- og forskningsminister, indtil man får en bedre chance. Hvis ikke det var tilfældet, ville flere vel ønske at blive siddende.” 

Mere bliver overladt til embedsmændene  

De skiftende ministres franske visitter i Uddannelses- og Forskningsministeriet har betydning for ressortområdet, og her peger Rune Stubager især på to forhold.

”De mange udskiftninger på posten gør det selvfølgelig svært at sætte en retning for området. Og det har den konsekvens, at mere bliver overladt til embedsmændene.”

Skiftende kæpheste

Dermed ikke sagt, at uddannelses- og forskningsministre ikke har forsøgt at markere sig som handlekraftige. Søren Pind (V) med en dagsorden om dannelse og Tommy Ahlers (V) med iværksætteri. Hvilket de har haft lettere ved end ministre, der har varetaget mere politisk tunge poster, fordi de har haft mindre bevågenhed oppefra. Men de tiltag, som ministrene er kommet med, karakteriserer Rune Stubager som ’glasuragtige’.

”Som ministre på et lavere prioriteret område, har de større chance for at ride deres egne kæpheste, fremsætte ønsker og komme med forslag – vel at mærke så længe det ikke koster noget.”

Hvad professoren i statskundskab kunne ønske i forbindelse med, at endnu en ny minister indtager posten sammenfatter han på følgende vis:

“Alle i branchen ønsker vel mere stabilitet, at området rykker højere op i det politiske hierarki og at det vil få tilført flere midler. Men om det er det, den nye regering mener, er en fornuftig politik, må vi vente at se.” 

Hvor er passionen?

Katja Brøgger, der er lektor i uddannelsesstyring, -policy og -forvaltning ved Afdeling for Uddannelsesvidenskab ved DPU, ser ligeledes den store udskiftning som udtryk for, at området ikke er særlig højt prioriteret politisk og dermed heller ikke særlig eftertragtet. 

”Det betyder, at vi har haft ministre, som ikke har givet udtryk for en større passion for området. Sidste gang, nogen minister for alvor ville noget med området, var nok da Helge Sander sad på posten og hans udspil ’Fra forskning til faktura’ (kort fortalt et udspil om, at forskningen skulle være anvendelsesorienteret i tæt kontakt med erhvervslivet, red.), som satte en helt ny og væsentlig mere instrumentel retning for universitetssektoren.”

Ahlers løsnede grebet

Hun peger dog også på, at den seneste minister Tommy Ahlers (V) gennem tiltaget 'Mere fleksible universitetsuddannelser' har været med til at løsne op for de stramninger på uddannelsesområdet, som hans forgængere har indført. 

”Men for uddannelsesområdet betyder de mange skiftende dagsordener – de er jo nærmest skiftet en gang hvert eller hvert andet år – at det er meget vanskeligt at orientere sig, og uddannelsesinstitutionerne har været reaktive frem for aktive.” 

Hæv blikket og se ud over landets grænser

Katja Brøggers håb er, at den nye minister vil fortsætte med at løsne grebet om uddannelsessektoren. 

”Og så håber jeg, at den nye minister vil andet og mere end den arbejdsmarkedsorienterede retning, der har skubbet de samfundsorienterede og humanistiske uddannelser i baggrunden de senere år.”

Derudover håber hun også, at den nye minister vil hæve blikket og se ud over landets grænser og fokusere på større internationalt samarbejde.

”De tidligere år har det internationale samarbejde på uddannelsesområdet i høj grad været præget af at skabe infrastruktur og mobilitet på tværs af landene. Med det på plads, handler det nu om at fokusere på indholdet. Det kan man håbe kan lade sig gøre gennem for eksempel Europa-Kommissionens nye European Universities Initiative.” 


LÆS OGSÅ: 

Tommy Ahlers:

Søren Pind:

Ulla Tørnæs:

Esben Lunde Larsen: 

Uddannelses- og forskningsministre de seneste år

 • XX (S): 27.06.19 - 
 • Tommy Ahlers (V): 02.05.18 - 27.06.19 (14 måneder)
 • Søren Pind (V): 28.11.16 - 02.05.18 (17 måneder)
 • Ulla Tørnæs (V): 29.02.16 - 28.11.16 (9 måneder)
 • Esben Lunde Larsen (V): 28.06.15 - 29.02.16 (8 måneder)
 • Sofie Carsten Nielsen (R): 03.02.14 - 28.06.15 (15 måneder)
 • Morten Østergaard (R): 03.10.11 - 03.02.14 (28 måneder)
 • Charlotte Sahl-Madsen 23.02.10 – 03.10.11 (19 måneder)
 • Helge Sander 27.11.01 – 23.02.10 (118 måneder – 10 år)

Nye uddannelses- og forskningsordførere 

Efter folketingsvalget i juni 2019 ser listen over uddannelses- og forskningsordførere sådan ud:

 • Jakob Sølvhøj, Enhedslisten
 • Jacob Mark, Socialistisk Folkeparti
 • Jens Henrik Thulesen Dahl, Dansk Folkeparti
 • Marcus Knuth, Venstre
 • Katarina Ammitzbøll, Det Konservative Folkeparti
 • Sofie Carsten Nielsen, Radikale Venstre