Omnibus prik

Kammeradvokaten: Danish Crown burde have stået som medforfatter på flere AU-rapporter

Slagterivirksomheden Danish Crown fik så meget indflydelse på fire videnskabelige rapporter udgivet af Aarhus Universitet, at de burde være angivet som medforfattere på rapporterne – det gælder blandt andet den omtalte oksekødsrapport. Det konkluderer Kammeradvokaten, der har undersøgt sagen for Danish Crown.

Oksekødsrapporten, der blev udgivet af AU i 2019 og siden trukket tilbage, var ikke eneste tilfælde, hvor slagterivirksomheden Danish Crown udøvede indflydelse på AU-rapporter. I yderligere tre rapporter har Danish Crown haft så meget indflydelse, at virksomheden ifølge Kammeradvokaten bør angives som medforfatter på rapporterne. Illustration: Louise Thrane Jensen

Den omdiskuterede oksekødsrapport var ikke den eneste rapport udgivet af Aarhus Universitet, som slagterivirksomheden Danish Crown har haft indflydelse på. Det skriver dagbladet Information torsdag.  

Information har fra Danish Crown fået udleveret et sammendrag af den advokatundersøgelse, slagterivirksomheden bad Kammeradvokaten/Poul Schmith om at udføre i 2019 i kølvandet på sagen om den stærkt omdiskuterede oksekødsrapport. 

I undersøgelsen konkluderer Kammeradvokaten, at Danish Crowns indflydelse på oksekødsrapporten og yderligere tre rapporter fra Aarhus Universitet har været af en karakter, hvor virksomheden, jævnfør det nationale adfærdskodeks for forskningsintegritet, burde have været angivet som medforfatter på rapporterne. 

Til Information oplyser institutleder ved Institut for Agroøkologi på Aarhus Universitet, Jørgen E. Olesen, at han er uenig med Kammeradvokatens konklusion, idet han ikke mener, at Danish Crowns bidrag til rapporterne giver grundlag for, at de skal optræde som medforfattere. 

Kammeradvokaten skriver ifølge Information også, ”at der ikke er materiale i sagen, som påviser, at Danish Crown A/S har udbedt sig andre analyseresultater eller konklusioner end de, som Aarhus Universitet og DTU er fremkommet med i forhold til de enkelte rapporter”.

Oksekødsrapporten er udarbejdet af to forskere fra Institut for Agroøkologi ved Aarhus Universitet og en forsker fra Danmarks Tekniske Universitet og blev finansieret af Kvægafgiftsfonden, mens Landbrug & Fødevarer stod for den overordnede projektledelse. Med i styregruppen sad Danish Crown og Kødbranchens Fællesråd. 

På baggrund af en aktindsigt kunne Information i 2019 afdække, at repræsentanter fra landbruget, herunder repræsentanter fra Danish Crown, fik direkte indflydelse på rapporten. De skrev hele afsnit af rapporten og fik desuden ændret rapportens titel og forsidefoto. Derudover fik de også indflydelse på AU’s nyhed om rapporten. Samarbejdets karakter var ikke tydeligt deklareret i rapporten, ligesom der heller ikke forelå en kontrakt mellem samarbejdsparterne, og dermed var rammerne for samarbejdet ikke klart afgrænset – og ikke mindst var forskernes uafhængighed dermed ikke sikret.

LÆS OGSÅ: OVERBLIK: Forstå sagen om den kritiserede oksekødsrapport på 5 minutter

Aarhus Universitet valgte i september 2019 at trække rapporten tilbage, og universitetet iværksatte også en intern undersøgelse af rapporter udgivet på DCA i en femårig periode. 

LÆS OGSÅ: Oksekødsrapport ikke alene: AU finder alvorlige fejl i yderligere 3 rapporter

Mens AU valgte at undersøge sagen selv, bad Danish Crown Kammeradvokaten/Poul Schmith om at lave en vurdering af virksomhedens samarbejdsmetoder med forsknings- og uddannelsesinstitutioner. Og advokatfirmaet skulle ikke kun undersøge samarbejdet omkring oksekødsrapporten, men også slagterivirksomhedens øvrige samarbejder om forskningsrapporter for på den baggrund at komme med anbefalinger til initiativer og retningslinjer for virksomhedens fremtidige involvering i videnskabelige artikler og rapporter.

En videnskabelig artikel, som to de forskere fra Aarhus Universitet og forskeren fra Danmarks Tekniske Universitet har skrevet på baggrund af oksekødsrapporten, blev sidste år fagfællebedømt og publiceret i det internationale videnskabelige tidsskrift Foods, som er et Open Access-tidsskrift. 

LÆS OGSÅ: Oksekødssagen: Videnskabelig artikel baseret på kritiseret oksekødsrapport er nu fagfællebedømt og publiceret