Tema: Hvordan kommer vi videre?

Omnibus sætter i dette tema fokus på Psykisk APV 2012.

Overordnet set trives de ansatte ved Aarhus Universitet. Sådan lyder første sætning i resuméet af de væsentligste tendenser i Psykisk Arbejdspladsvurdering (APV) 2012, hvor otte ud af ti ansatte tilkendegiver, at de stort set altid føler sig godt tilpas på deres arbejde. Men den første psykiske APV efter reorganiseringen af AU viser også, at 17 procent oplever stærke stress-symptomer.
Universitetsledelsen ser med alvor på arbejdsmiljøproblemerne, og lokale samarbejdsudvalg er nu i færd med at lave handleplaner som led i den overordnede opfølgningsproces på APV’en. Mens det arbejde er i gang, sætter Omnibus her fokus på nogle af de strukturelle problemer, som mange mærker i hverdagen efter reorganiseringen: pplevelsen af uklar ledelse, besvær med at finde sig til rette i et administrativt center og oplevelsen af som leder at ende som flaskehals.
Bestyrelsesformand Michael Christiansen forholder sig til den skepsis, som forskerne giver udtryk for i APV’en.
Fælles for alle er, at de handler, når de står over for problemer, fordi de er interesserede i at komme videre i udviklingen af Aarhus Universitet.