Tema: Administration og institutter skal spille sammen

Aase Pedersen, fællestillidsrepræsentant for TAP-ansatte, opfordrer til større samspil mellem administrationen og de faglige miljøer.

Foto: Jesper Rais

Fællestillidsrepræsentant for det teknisk-administrative personale på AU, Aase Pedersen, er helt klar i mælet i sit bud på, hvordan man ændrer oplevelsen af manglende administrativ støtte, som både forskere, undervisere og studerende giver udtryk for.
»Sekretærerne og de blå mænd skal tilbage til institutterne.
Som det er nu, er der for lidt kontakt mellem de to parter, og det går ud over den gensidige forståelse for hinandens behov og arbejdsvilkår,« mener hun.
»Administrationen er en lukket verden. Den skal åbnes. Den skal ud og se, hvad der foregår på institutterne. Jeg er sikker på, at der er mange i administrationen, der aldrig har været ude og besøge et institut. Det synes jeg, er lidt uheldigt.«
Åbningen kan meget vel gå begge veje, og Aase Pedersen kommer med et konkret forslag, der kunne være med til at skabe større nærhed og forståelse mellem institutter og administration.
»Vi kan bruge kompetenceudviklingsmidlerne til at lave jobrotation, hvor vi får ansatte fra administrationen ud på institutterne og ansatte fra institutterne op i administrationen. Så får man sat ansigt på hinanden og får gang i et samarbejde.«