Tema: Sekretærerne kommer ikke tilbage på institutterne

Universitetsdirektør Jørgen Jørgensen har hørt VIP’ernes krav om at få sekretærerne tilbage på institutterne. Men det kommer de ikke. Jørgen Jørgensen har derimod andre tiltag i støbeskeen, der skal sikre en tættere kontakt mellem administrationen og forskere, undervisere og studerende.

Du skriver i et indlæg i debatten om Psykisk APV 2012, at det handler om at få flere administrative ansatte tættere på forskerne og de studerende. Hvad mener du med det?
»Vi ser på forskellige måder, som gør det muligt for os at få den personlige kontakt reetableret i større udstrækning mellem forskere og undervisere og de administrative medarbejdere, som sidder i de forvaltningsområder, der nu udgør AU Administrationen. Og det kan for eksempel være i form af en HR-partner, som kan sikre en-til- en-kontakt med brugerne på institutterne, det kan være i form af et team, der tilknyttes de faglige miljøer, og det kan være administrative medarbejdere, der kommer ud for at arbejde hele eller halve dage i de faglige miljøer. Vi ser også på mange andre måder, hvor vi kan få genskabt de personlige relationer mellem de administrative medarbejdere og dem, de betjener.«
Og en af de mange måder kunne det være, at sekretærerne kom tilbage på institutterne?
»Nej, vi skal ikke lave om på den nuværende organisation, så vi fastholder, at funktioner som for eksempel studieadministration, HR og økonomistyring, der tidligere blev varetaget af sekretærerne på institutterne, fortsat skal bestrides af personale i de administrative centre. Sekretærerne bliver således ikke flyttet tilbage. Men om ledelsen på et institut vælger at ansætte for eksempel sekretærer til at varetage opgaver i hverdagen, er en anden sag, for det er ikke opgaver, der løses i det, der hedder AU Administration.«
Siger du, at det er op til institutledelserne at beslutte, om der skal være flere sekretærer på institutterne?
»Ja, det er en beslutning for den lokale ledelse. Men vi laver ikke om på, at vi har for eksempel én HR-afdeling og én studieadministration, der dækker hele universitetet.«
Hvornår melder du noget konkret ud om de måder, som I har under overvejelse i forhold til at få genskabt en tættere relation til administrationen?
»Vi er på den anden side af sommerferien, før vi begynder at samle op på de konkrete ting, som kunne blive forslag til gennemførelse, og de indgår så i den helt overordnede plan, hvor vi til november melder ud om det samlede initiativ for hele universitetet.«