Omnibus prik

Debat i Omnibus

Omnibus bringer gerne debatindlæg skrevet af universitetets studerende og medarbejdere

Send dit indlæg til omnibus@au.dk – du er også velkommen til at kontakte redaktionen, inden du sætter dig til tasterne. 

  • Redaktionen forbeholder sig retten til at redigere i indkomne indlæg, herunder ændre overskriften. Vi kan også forkorte indlægget for at sikre en passende længde. Med mindre andet er aftalt med redaktionen, skal indlæggene holde sig under 4.000 anslag inklusiv mellemrum.
  • Debatindlæg skal overholde lovgivningen, de må for eksempel ikke indeholde injurierende påstande, racistiske udsagn eller trusler. 
  • Hvis der i et debatindlæg rettes en kritik mod enkeltpersoner eller afdelinger, kan Omnibus tilbyde den kritiserede part genmæle. Genmæle bringes umiddelbart efter, at kritikken har været bragt.
  • Debatindlæg kan ikke være anonyme.

Debat

DEBAT: Fakultets- og institutledelsens beslutninger risikerer at kvæle det sociale liv på Tandlægeskolen

Forbud mod sponsorater, en skærpet politik for fester og fredagsbarer og stop for revyer og julefrokoster i universitetets lokaler. En lang række ledelsesbeslutninger på Institut for Odontologi og Oral Sundhed har haft store konsekvenser for det sociale liv på instituttets uddannelser, og de studerende føler sig ikke inddraget i beslutningerne, skriver tandlægestuderende Stine Bro på vegne af studenterforeningen Odontologisk Forening.


REPLIK: Sponsorater må ikke beklikke jeres integritet som sundhedsprofessionelle

Ledelsen på fakultetet Health og Institut for Odontologi og Oral Sundhed forstår de studerendes frustration over manglende sponsorindtægter, men som professionel i sundhedsvæsenet må uvildighed, troværdighed og integritet ikke beklikkes. Derfor takker fakultetet nej til kommercielle sponsorater, skriver ledelsen i sin replik, hvor den også forsvarer de skærpede regler for fester og fredagsbarer.


KLUMME: Universitetet skal ind i kampen om et robust Europa

Tab af konkurrencekraft truer Europa. Hvis Europa skal forblive relevant, skal universiteter som Aarhus Universitet ind i kampen. For modgiften er blandt andet forskningsbaseret innovation, og her har universitetet masser at bidrage med, skriver Lone Ryg Olsen, der er erhvervsdirektør ved Aarhus Universitet.


LEDER: En uafhængig universitetsavis hører ikke hjemme bag en login-mur

KU’s ledelse foreslår at lægge Uniavisen bag login-mur på universitetets intranet. Det sker som led i en stor reform af universitetets administration, som også skal generere millionbesparelser. Det er dog svært at se det konkrete forslag som andet end ledelsens forsøg på at spare sig for offentlig kritik, skriver ansvarshavende redaktør ved Omnibus, Marie Groth Andersen.


REPLIK: Det er kompliceret at tilrettelægge et udvekslingsophold

Afsnitsleder for internationalisering ved Arts er ærgerlig over, at to franskstuderende har haft en dårlig oplevelse med at skulle på udveksling, og anerkender, at det er en kompliceret proces at få tilrettelagt et udvekslingsophold. Lige nu arbejder afdelingen sammen med Artsrådet på at forbedre al online kommunikation om udveksling, skriver hun i et svar til de to studerende.


DEBAT: Rejs ud! Eller lad være, hvis du studerer på Arts …

Det giver sig selv, at det er en god idé at tage på udveksling, når man studerer sprog. Men hvis man som os kommer hjem fra et turbulent og ukoordineret udlandsophold med for få ECTS, giver det langt fra sig selv at få hjælp fra det fakultet, som koordinerede udvekslingen. Sådan lyder kritikken fra Nanna Kaad Iversen og Maja Gundesbøl Nielsen, der begge studerer fransk.


REPLIK: Fællestillidsrepræsentanter: Forskere skal tåle kritik, men ikke personangreb

Olav W. Bertelsen, Caroline Adolphsen og Simon Kristensen svarer på kritik fra professor emeritus Heine Andersen og journalist Jørgen Øllgaard.


KLUMME: Vi har alle et ansvar for at stoppe krænkende adfærd

Ingen må være i tvivl om, at vi på AU tager problemer med sexisme og krænkende adfærd alvorligt. Derfor har vi også de seneste år sat rigtigt mange initiativer i gang for at skabe en sund studie- og arbejdspladskultur. Men vi bliver nødt til at gøre mere for at komme videre – sammen, skriver dekan ved Health, Anne-Mette Hvas.


KLUMME: Uni-livet på AU anno 1963 – da 8 år var i overkanten, statskundskab virkede som et usikkert karrierevalg, og 23.000 kroner var en god årsløn

Nogle udfordringer var de samme i 1963 som i 2024: De studerende bruger for lang tid på at studere. Dengang var ønsket dog at barbere de studerendes studietid ned til omkring 6-6,5 år. Det kan man læse i Århus Studenternes håndbog 1963, som lektor Peter Bakker for nylig faldt over på et loppemarked. Og i hvert fald på ét punkt giver bogen ham anledning til at drømme sig tilbage til 1963.


REPLIK: AU er i gang med at udse sig en afløser for STADS og DANS

Retorikstuderende Freja Kjærby sparker en åben dør ind, når hun skriver, at det er tid til at sende STADS og DANS på pension. For hun har ret; efter 30 år er systemerne uddaterede, og AU er derfor også i gang med at finde en afløser, skriver universitetsdirektør Kristian Thorn og vicedirektør for AU Uddannelse Anna Bak Maigaard.


Klummer i Omnibus

Peter Bakker

Peter Bakker er lektor i lingvistik ved Institut for Kultur og Kommunikation og skriver klummer om livet som forsker og underviser på universitetet. Klummeskribent siden foråret 2021.

Kasper Schwartz 

Studerer uddannelsesvidenskab ved DPU og skriver klummer om studielivet på universitet. Klummeskribent siden december 2022.

Universitetsledelsens klumme

Ledelsens klumme går på skift mellem universitetsledelsens ni medlemmer. Klummeskribenten vælger selv emnet.

Ledelsen bidrager på samme vilkår som øvrige skribenter, der bidrager med klummer, debatindlæg og andet opinionsstof i Omnibus. Universitetsledelsen har skrevet klummer i Omnibus siden februar 2022.

Repræsentanternes klumme

Skrives på skift af én eller flere medarbejderrepræsentanter i Aarhus Universitets bestyrelse samt formændene i universitetets fem akademiske råd. Repræsentanterne har skrevet klummer i Omnibus siden april 2023. 

Linje X

Linje X udgøres af Christine Parsons (lektor), Kamille Smidt Rasmussen (lektor, forskningsprogramleder), Ida Vogel (professor, overlæge) og Signe Vogel (antropolog) – alle fra Institut for Klinisk Medicin. Linje X skriver om ligestilling inden for akademia. Klummeskribenter siden foråret 2021.